Home

Psychotherapie & psychoanalyse

We weten niet altijd wat ons beweegt, nog moeilijker is het soms te weten wat ons doet haperen of blokkeren. Een groot deel van onze binnenwereld is onbewust. Iedereen die op gesprek komt is uniek en heeft zijn eigen unieke geschiedenis en verhaal die zijn of haar binnenwereld mee gevormd heeft. In mijn praktijk vind ik het belangrijk de ruimte te bieden om op verhaal te komen, dat wil zeggen iemand te helpen zichzelf van binnenuit te leren kennen. Daarbij luister ik als analytica aandachtig en zonder oordeel naar wat u mij vertelt, naar wat u vertelt in woorden, maar ook naar wat er achter de woorden ligt, naar wat er niet gezegd wordt of nog niet verwoord kan worden of naar wat in gedrag verbeeld wordt. Zo kan er meer zicht komen op onbewuste drijfveren, verlangens en motieven en kunnen schijnbaar op zichzelf staande psychische problemen hun plaats krijgen binnen een ruimer verhaal. Dat inzicht kan beweging doen ontstaan in structuren die tot dan toe vastgeroest leken en kan de knoop waarin iemand verstrikt zit uiteindelijk losser maken.