Aanbod

Voor wie

Iedereen loopt wel eens vast of heeft last van bepaalde klachten. Soms zijn de klachten zo hardnekkig en belemmerend dat het niet lukt om er zelf of met behulp van vrienden, familie of kortdurende klachtgerichte hulp uit te komen. Dan kan specialistische hulp in de vorm van psychotherapie of psychoanalyse nodig zijn. Klachten kunnen van uiteenlopende emotionele en/of relationele aard zijn. Te denken valt aan: identiteitsproblemen (wie ben ik, wat wil ik, …), gebrek aan zelfvertrouwen, somberheid, depressie, angstklachten, perfectionisme, klachten ten gevolg van traumatische gebeurtenissen, onverwerkte rouw, medisch onverklaarbare lichamelijke klachten, eetproblemen, problemen in het contact met belangrijke anderen (vrienden, ouders, …), problemen in het aangaan of behouden van relaties,...

Psychoanalyse

Psychoanalyse berust op de waarneming dat veel patronen in ons gevoel en ons gedrag onbewust verlopen. Iemand voelt zich bijvoorbeeld ongelukkig of angstig maar begrijpt niet waardoor. Of iemand probeert zich te binden aan een partner maar dat lukt steeds niet, hoe graag hij het ook wil. Psychoanalyse is er op gericht zicht te krijgen op deze terugkerende, niet adequate interactiepatronen die het leven van iemand ernstig kunnen belemmeren.

Juist omdat het om complexe, onbewuste patronen gaat die zich meestal van in de vroege kindertijd hebben ontwikkeld, kunnen mensen zichzelf met dit soort problemen vaak niet helpen. Ook de adviezen van vrienden of familie of kortdurende klachtgerichte behandelingen werken dan meestal onvoldoende.

In een psychoanalyse proberen analyticus en patient samen te gaan onderkennen hoe onbewuste patronen van invloed zijn op relaties, gedragingen en gevoelens van de patiënt. Mede door de hoge frequentie (4-5 keer per week) en de lange duur (meerdere jaren) zullen vele interactiepatronen herhaald en beleefd worden in het contact met de analyticus. Door emotionele bewustwording van deze patronen in het contact met de analyticus kan iemand zichzelf op een dieper niveau beter leren kennen, waardoor hij minder angstig hoeft te zijn voor zijn binnenwereld en heftige gevoelens en waardoor hij zich vrijer kan voelen en andere beslissingen kan nemen in zijn leven.

Niet iedereen heeft psychoanalyse nodig en niet iedereen is geschikt voor een dergelijke intensieve therapie. De vuistregel is dat er sprake moet zijn van langdurig bestaande, ernstige klachten op meerdere levensterreinen, maar ook dat iemand in staat is een geregeld bestaan te leiden.

Psychoanalytische psychotherapie

De psychoanalytische psychotherapie heeft dezelfde uitgangspunten als de psychoanalyse. Het verschil zit vooral in de setting en de techniek. Bij psychotherapie zitten patient en behandelaar tegenover elkaar. De frequentie is meestal 1 tot 2 keer per week. Net als bij psychoanalyse is de behandeling niet in eerste instantie gericht op het wegnemen van symptomen, maar gaan patient en therapeut eerst op zoek naar de onderliggende betekenissen van de klachten en patronen.

Het verschil met psychoanalyse is dat de therapeut wat meer stuurt en zich richt op bepaalde hypothesen, waardoor hij op sommige thema’s wel en op andere niet ingaat. Psychotherapie richt zich in eerste instantie dan ook meer op het laten ontstaan van een nieuw evenwicht van waaruit iemand zelf verder kan.