Praktische informatie

Aanmelding en werkwijze

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden. Als u een bericht achterlaat, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Wanneer er plek is in de praktijk zal er een afspraak gemaakt worden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Hierin worden praktische zaken als vergoeding en betaling besproken en kunnen wij nagaan of het zinvol en wenselijk is een intakegesprek te plannen. Deze intake bestaat uit enkele gesprekken, gericht op uw klachten en wensen, uw persoonlijkheid en uw geschiedenis. Daarna volgt een adviesgesprek waarin kan worden besloten tot psychotherapie dan wel psychoanalyse of tot doorverwijzing. Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en zal ik u zo goed mogelijk doorverwijzen. Uiteraard staat het ook u vrij na de intake te beslissen niet aan een therapie te beginnen. Wanneer u instemt met het advies wordt een behandelplan opgesteld waarin wordt beschreven wat uw hulpvraag en probleem is, welke behandeldoelen nagestreefd zullen worden en via welke behandelmethode. Tevens wordt de frequentie en de verwachtte duur van de behandeling vastgesteld.

Wachttijd

Gemiddeld genomen is de aanmeldingswachttijd 4 tot 8 weken. Er is geen wachttijd tussen aanmelding en behandeling. Het kan echter ook zo zijn dat er geen mensen meer op de wachtlijst geplaatst worden omdat het langer duurt dan 2 maanden en u beter bij een andere praktijk hulp kunt zoeken.

Huidige wachttijd tot aanmelding

Status per 1 oktober 2017:
Er is op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Privacy en klachtenregeling

  • Beroepscode
    Als psychotherapeut ben ik opgenomen in het overheidsregister (B.I.G.) en ben ik wettelijk gehouden aan de gedragsregels zoals omschreven in de beroepscode voor psychotherapeuten, die u kunt vinden op de site van de LvvP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten), www.lvvp.nl
  • Rechten
    Als u in psychotherapie gaat, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Die staan beschreven in de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO).
  • Klachten
    Als u niet tevreden bent over de behandeling, kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken met mij als behandelaar. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (RVVP). Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de LvvP. Zie voor meer informatie de site van de LvvP, www.lvvp.info

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is iedere praktijk verplicht om te beschikken over een kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuur hier downloaden: Kwaliteitsstatuut.pdf