Vergoeding

Vergoeding

Psychotherapie (voor mensen vanaf 18 jaar) is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt in de meest gevallen vergoed.
Er wordt gedeclareerd volgens het geldende systeem van Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). Dat wil zeggen dat er een diagnose gesteld zal moeten worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Kijk voor meer informatie over het DBC systeem op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl Om zorgvuldig en met aandacht voor uw individuele situatie te kunnen werken, heb ik besloten geen zorgovereenkomst met zorgverzekeraars af te sluiten. Voor meer informatie over het contractvrij werken, kan u terecht op www.zorgomkwaliteit.nu Dit heeft als gevolg dat ik rechtstreeks aan u zal declareren. U kunt dan vervolgens de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. De vergoeding van uw behandeling hangt af van de verzekeraar en het type polis waarvoor u gekozen heeft. Ook wanneer u een verzekeraar of type polis (naturapolis) heeft die de kosten niet 100% dekt, dient de verzekeraar een aanzienlijk deel van de behandeling te vergoeden (ongeveer 75%), afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. Belangrijk is u hierover voor de aanvang van de behandeling goed te laten informeren. Het is aan te raden een schriftelijke bevestiging van de vergoeding aan uw verzekeraar te vragen. In alle gevallen betaalt u zelf de kosten van het eigen risico.

Gezien het ingewikkelde karakter van het vergoedingssysteem bied ik u voor aanvang van de behandeling een vrijblijvend informatief gesprek aan. Meer informatie is ook te vinden op volgende websites: www.zorgomkwaliteit.nu www.lvvp.info

Zelfbetalers

U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw behandeling geheel zelf te betalen. U bent dan verzekerd van maximale keuzevrijheid, discretie en anonimiteit. De kosten zijn dan conform het NZA tarief 95 euro per consult. Een consult duur 45 minuten plus 15 minuten administratietijd.

Annuleren van een afspraak

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24u voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen. Later of niet afgezegde afspraken breng ik, ook in geval van overmacht, in rekening (50 euro).